bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg
O nas in splošni pogoji poslovanja
Urbanum d.o.o. je podjetje za zunanje oglaševanje na območju celotne Slovenije. Zunanje oglaševanje je pomemben dejavnik pri komuniciranju podjetji in organizacij z uporabniki zato smo se osredotočili na pomembnejše lokacije v večjih mestih, avtocestah, vpadnicah ter mejnih prehodih. Ponujamo različne dimenzije stenskih panojev kot tudi samostoječe prilagojene površine ob avtocestah in mestnih vpadnicah. Naročnikom ponujamo ugodne pogoje pri najemu oglasnih površin in dodatno poskrbimo za popolno tehnično izvedbo. Vse cene vključujejo DDV.

Posebna določila glede odpovedi:

Pisno naročilo oglasne storitve je brez pravnih posledic mogoče odpovedati s pisno obrazložitvijo najkasneje do 28 dni pred pričetkom oglaševanja. V nasprotnem primeru je kupec dolžan plačati nadomestilo za odpoved naročene storitve:- odpoved oglaševanja znotraj 28 dni pred predvidenim začetkom - 50 %;- odpoved oglaševanja znotraj 14 dni pred predvidenim začetkom 90 %.

V primeru, ko so bili pri pogodbah iz prejšnjega odstavka že izdelani mediji, je naročnik dolžan poleg pogodbene kazni poravnati še celotne stroške izdelave medijev.

V primerih, ko škoda, ki jo je podjetje Urbanum d.o.o. utrpelo zaradi odpovedi naročnika, presega znesek pogodbene kazni in stroška izdelave medijev, je naročnik dolžan izvajalcu povrniti tudi razliko do popolne odškodnine.


Urbanum d.o.o.
Novo Polje c. XII/8a
1260 Ljubljana - Polje
041 384 692
info@urbanum.si

Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani.
številka vložka: 1/41000/00
osnovni kapital: 2.100.000,00
matična številka: 2034212
ID za DDV: SI83845909
TRR pri NLB številka: 02013-0254844524
IBAN: SI56 0201 3025 4844 524